รองอธิการบดี วิทยาเขตเชียงใหม่ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ โยมมารดา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

รองอธิการบดี วิทยาเขตเชียงใหม่ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ โยมมารดา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2565 พระวิมลมุนี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ แม่บุญ หนองพร้าว โยมมารดา พระเมธีธรรมาจารย์ รศ. ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต แขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธี รูปแบบ New Normal ณ เมรุชั่วคราว วัดโคกก่อง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: