3 ส่วนงาน- มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ ร่วมกันสระเกล้าดัวหัวผู้บริหาร

3 ส่วนงาน- มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ ร่วมกันสระเกล้าดัวหัวผู้บริหาร

วันที่ 28 เมษายน 2565 3 ส่วนงาน – มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ โดยมีสำนักงานวิทยาเขต สำนักวิชาการ และวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ ร่วมกันสูมาคารวะสระเกล้าดัวหัว ผู้บริหาร มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่
นำโดย นายชิณภัทร สมุทรทัย รักษาการผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร วิทยาเขตเชียงใหม่ เพื่อกราบขออโหสิกรรม อันมีกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม อาจล่วงเกิน ซึ่งเป็นประเพณีที่ทำมากันเป็นประจำทุกปี โดยมี พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์, ผศ.ดร. ผู้อำนวยสำนักวิชาการ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานให้พร ณ ห้องทะเบียน สำนักวิชาการ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: