จิตอาสาพัฒนา ” เราทำความดีด้วยหัวใจ ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าธีปังกรรัศมีโชติ ฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

จิตอาสาพัฒนา ” เราทำความดีด้วยหัวใจ ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าธีปังกรรัศมีโชติ ฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 พันเอก ชายแดน กฤษณสุวรรณ เสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ศป.บส.ชน.) นำกำลังพลจิตอาสาร่วมกับผู้นำชุมชน และราษฎรจิตอาสา บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา ปรับปรุง ภูมิทัศน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้าย วันประสูติ สมเด๊จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าธีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลย ราชกุมารฯ ๒๙ เมษายน 2565 ณ วัดดาราภิมุข ตำบล ดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ดำเนินการ ทำความสะอาด พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค โควิด-19 บริเวณศาลาวัด และอุโบสถ พร้อมกับมอบหน้ากากอนามัย เสื้อยึด น้ำดื่ม ให้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลดอนแก้ว และประชาชน ที่มาร่วมกิจกรรม เพื่อใช้ประโยชน์และป้องกันโรค โควิด-19 ทั้งนี้ วันที่ ๒๙ เมษายน ของทุกปี เป็นวันนคล้ายวันประสูติ พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าธีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมารฯ พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ได้แสดงออก ถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมรำลึก ใน พระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายเป็นพระราชกุศล.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: