Reporter&Thai Army Uncategorized

Army Land ” ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์ฯ นำกำลังพล ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 37 รับฟังบรรยายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทหาร

” Army Land ” ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์ฯ นำกำลังพล ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 37 รับฟังบรรยายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทหาร

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 พันโท สามารถ กิตติ์โสภณวรานนท์ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นำกำลังพล ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 37 เข้ารับฟังการบรรยายเรื่อง ” แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทหาร Army Land แบบยั่งยืน ” จาก พลตรี ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานท่องเที่ยวทหารกองทัพบก โดยมี พันเอก สงบศึก วังแก้ว เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 37 กล่าวต้อนรับ ณ สโมสรค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย