Uncategorized

ท่านผู้ใหญ่บ้านโนนสั้น หมู่ที่ 3 ตำบลโนนรัง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด นำหน่วยงานหลายภาคส่วนร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์จัดการสิ่งแวดล้อมโดยรอบ

วันนี้ 5 กรกฏาคม 2561 เวลา 08.19 น. ที่สถานที่บริเวรรอบชุมชน ท่านผู้ใหญ่บ้าน นาย นำพล วิทยา พร้อมท่านผู้ช่วย,คณะกรรมการ,แกนนำอสม,ท่านสอบต.ประชาชนในชุมชนร่วมด้วยช่วยกันทำความสะอาดพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์จัดการสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้……
ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมพัฒนาเป็นจำนวนมาก.

.
#####
เหยี่ยวข่าว/รายงาน