Uncategorized

ท่านกำนันตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด. จัดเวทีประชุมสัญจร ณ ที่ประชุมบ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลโนนรัง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

วันนี้ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น.ท่านกำนัน จรูญ ไกยสวน กำนันผู้ใหญ่บ้าน,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,แพทย์,สารวัตรกำนัน,ร่วมประชุมสัญจร
โดยมีท่านกำนันจรูญ ไกยสวน กำนันตำบลโนนรัง เป็นประธาน


ร่วมด้วยหน่วยราชการ มีท่านประพัฒน์ พลพิมพ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ชี้แจงเรื่องหัวข้อราชการหน่วยงานและวางแผนปฏิบัติงานร่วมกับท่านผู้นำ
โดยมีมติในที่ประชุม”เรื่องราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่งการกุศลสี่ – สมานเดินวิ่ง วิถีไทย เพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2
เพื่อถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี …….
“โครงการช่วยเหลือการเก็บเกี่ยว ไร่ละ 1,500 บาท เกี่ยวข้องกับผู้ที่เอกสารไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง…


#####
ศรีไพร ทูลธรรม::ภาพ/ข่าว
รายงาน