Uncategorized

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นำส่วนราชการ ประชาชนชาวร้อยเอ็ดทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคล ในช่วงเข้าพรรษา

วันนี้ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 06.30 น. ที่ลานสาเกตนคร บึงพลาญชัยร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเข้าพรรษา โดยมี พระครูเวฬุกิจจาธร เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
สำหรับการทำบุญตักบาตรทุกวันอาทิตย์ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกสัปดาห์ ที่ ลานสา
เกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ บึงพลาญ ที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นแหล่งท่องเที่ยวใจกลางเมืองของจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวร้อยเอ็ด และนักท่องเที่ยว ได้ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ พร้อมการรับฟังการแสดงธรรม สัมโมทนียกถา จากพระภิกษุสงฆ์ เพื่อความเป็นมลคลแก่ชีวิต โดยมีส่วนราชการต่างๆ ได้หมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพจัดพิธีฯ ตลอดทั้งปี
//////
เหยี่ยวข่าว/รายงาน