วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอสันป่าตอง พร้อมคณะกรรมการ ร่วมพิธียกเสาเอกและกิจกรรมจิตอาสาก่อสร้างบ้านภายใต้โครงการ “ซ่อมสร้างบ้าน สร้างรอยยิ้มให้ครัวเรือนยากจน คนเชียงใหม่ ปี3”

รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอสันป่าตอง พร้อมคณะกรรมการ ร่วมพิธียกเสาเอกและกิจกรรมจิตอาสาก่อสร้างบ้านภายใต้โครงการ “ซ่อมสร้างบ้าน สร้างรอยยิ้มให้ครัวเรือนยากจน คนเชียงใหม่ ปี3”

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นางพัชริน ศุภกิจโกศล นายกกิ่งกาชาดอำเภอสันป่าตอง มอบหมายให้ นางมาลี สุริยะศักดิ์ และ นางอรพรรณ ปัญโญใหญ่ รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอสันป่าตอง พร้อมคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอสันป่าตอง ร่วมกิจกรรม ดังนี้
เวลา 09.30 น. ร่วมพิธียกเสาเอกและกิจกรรมจิตอาสาก่อสร้างบ้านภายใต้โครงการ “ซ่อมสร้างบ้าน สร้างรอยยิ้มให้ครัวเรือนยากจน คนเชียงใหม่ ปี 3” ให้แก่ น.ส.ระพีพรรณ พิ มสาร อายุ 47 ปี ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ราษฎร ม.10 ต.แม่ก๊า ซึ่งไม่มีที่ดินและที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยมีว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอสันป่าตอง เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย นายสุภาพ บุญสว่าง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน , สจ.นพดล ทรายมูล , หัวหน้าส่วนราชการ , รอง ผอ.สพป.เขต 4 , นายก อบต.แม่ก๊า พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ , คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอสันป่าตอง , ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ตำบลแม่ก๊า ,อสม. , สมาชิก อส.อ.สันป่าตอง และช่างจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมพิธียกเสาเอกและก่อสร้างบ้าน โดยได้รับการสนับสนุนจากคุณวรรณา เลิศเกียรติดำรงค์ กรรมการผู้จัดการบริษัทเลิศวสิน (2000) จำกัด จำนวน 55,618 บาท และได้รับการบริจาคงบประมาณ/วัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างจากผู้มีจิตศรัทธาและก่อสร้างโดยช่างจิตอาสาในพื้นที่
เวลา 11.00 น. คณะฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจและมอบปูนสนับสนุนจากคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอสันป่าตอง เพื่อใช้ในการก่อสร้างบ้านให้แก่นายอัครชัย วงค์ปัญญา อายุ 60 ปี บ้านเลขที่ 154/4 ม.7 ต.แม่ก๊า อาศัยอยู่กับ ภรรยา , บุตรชาย และ ลูกสาว เป็นผู้ตกเกณฑ์TP MAP ด้านที่อยู่อาศัย โดยการก่อสร้างในครั้งนี้ใช้งบประมาณจากสภาตำบลแม่ก๊า , งบ พม.จ.ชม. และงบบริจาคจากหน่วยงาน ห้างร้าน และผู้มีจิตศรัทธาในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง
เวลา 11.30 น. คณะฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจมอบถุงปันน้ำใจและจักรยานที่ได้รับมอบในวันรวมน้ำใจช่วยกาชาดอำเภอสันป่าตองจากหน่วยงานในพื้นที่ให้แก่นายทองศรี อุ่นใจ ราษฎรบ้านเลขที่ 10 ม.6 ต.แม่ก๊า เป็นผู้ตกเกณฑ์ TP MAP อาศัยอยู่คนเดียว มีอาชีพหาของเก่าขาย.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา

%d bloggers like this: