วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

มัคคุเทศก์น้อย กองทัพภาคที่ 3 “เยาวชนในโครงการทหารพันธุ์ดี รวม 6 คน / กิจกรรมแบ่งเป็น ห้วงวันที่ 6 พ.ค.65 ทัศนศึกษาในพื้นที่ จ.เชียงราย”

มัคคุเทศก์น้อย กองทัพภาคที่ 3 “เยาวชนในโครงการทหารพันธุ์ดี รวม 6 คน / กิจกรรมแบ่งเป็น ห้วงวันที่ 6 พ.ค.65 ทัศนศึกษาในพื้นที่ จ.เชียงราย”

เมื่อวันที่ 6 – 8 พ.ค.65 มทบ.33 ได้ส่งเยาวชนเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาฯในพื้นที่ จ.เชียงรายและ จ.นครราชสีมา โดยเป็นเยาวชนจากโครงการมัคคุเทศก์น้อย ทภ.3 และ เยาวชนในโครงการทหารพันธุ์ดี รวม 6 คน / กิจกรรมแบ่งเป็น ห้วงวันที่ 6 พ.ค.65 ทัศนศึกษาในพื้นที่ จ.เชียงราย – วันที่ 7 – 8 พ.ค.65 ทัศนศึกษาในพื้นที่ จ.นครราชสีมา

ทั้งนี้ได้มีเยาวชน ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 รวมทั้งสิ้นจำนวน 30 คน สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้สร้างความประทับใจและเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับเยาวชนที่ร่วมโครงการเป็นอย่างมาก.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: