วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

มทบ.32 ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อพร้อมทั้งฉีดน้ำล้างสิ่งสกปรก บริเวณพื้นที่โดยรอบสถานศึกษา “เปิดเทอมปลอดภัย นักเรียนอุ่นใจ ห่างไกลโควิด-19”

มทบ.32 ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อพร้อมทั้งฉีดน้ำล้างสิ่งสกปรก บริเวณพื้นที่โดยรอบสถานศึกษา “เปิดเทอมปลอดภัย นักเรียนอุ่นใจ ห่างไกลโควิด-19”

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 สนับสนุนกำลังพลจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมกับคณะครูโรงเรียนวัดเสด็จ และ โรงเรียนปริยัติ์วัดม่อนจำศีล
ซึ่งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมในพื้นที่จังหวัดลำปาง ซึ่งจะทำการเปิดการเรียนการสอนในห้วงกลางเดือนพฤษภาคม นี้ เพื่อสร้างความมั่นใจและแสดงถึงความห่วงใยในการร่วมป้องกันและให้ปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

จึงได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรม ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อพร้อมทั้งฉีดน้ำล้างสิ่งสกปรก บริเวณพื้นที่โดยรอบสถานศึกษา อาคารเรียน, สำนักงาน, ห้องเรียน รวมถึงโรงอาหาร เพื่อให้ปลอดเชื้อปลอดภัย เป็นการเตรียมความพร้อมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในทุกๆด้านก่อนเปิดเทอม อีกทั้งสร้างความมั่นใจสำหรับคณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองเมื่อบุตรหลานเข้าศึกษาในสถานศึกษาดังกล่าว ณ โรงเรียนวัดเสด็จ ตำบลบ้านเสด็จ และ โรงเรียนปริยัติ์วัดม่อนจำศีล ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกองทัพบกที่ให้หน่วยทหารเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมดูแลและข่วยเหลือประชาชน โดยนำทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์มาปรับใช้ให้เหมาะสม และพร้อมอยู่เคียงข้างประชาชนในทุกโอกาส.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: