วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

“รฎาวัญ หัวหน้าพรรคเสมอภาค” อ้อนขอคะแนนเกษตรกรราชบุรีเขต3 เลือกเบอร์ 3 ชูนโยบาย”จุลินทรีย์ช่วยชาติ”ลดต้นทุนการเกษตรแก้ปุ๋ยแพงได้ทันที

“รฎาวัญ หัวหน้าพรรคเสมอภาค” อ้อนขอคะแนนเกษตรกรราชบุรีเขต3 เลือกเบอร์ 3 ชูนโยบาย”จุลินทรีย์ช่วยชาติ”ลดต้นทุนการเกษตรแก้ปุ๋ยแพงได้ทันที

นางรฎาวัญ(ลดาวัลลิ์) วงศ์ศรีวงศ์ หัวหน้าพรรคเสมอภาค ได้เดินหาเสียงพร้อมกับนายภิญโญศิลป์ ส้งวาลวงศ์ เบอร์ 3 พรรคเสมอภาค และนายพณิชพงศ์ แสงทอง รองหัวหน้าพรรคเสมอภาค ได้เดินพบปะ ปราศัย เคาะประตูบ้านในหมู่บ้านในชุมชน ตำบลโพธาราม ตั้งแต่เช้า โดยนำข้อมูลที่ได้รับฟังปัญหาเดือดร้อนของชาวจอมบึงและชาวโพธารามมาพิจารณาถึงต้นเหตุและค้นหาแนวทางแก้ไขช่วยเหลือเกษตรกร

นางรฎาวัญได้กล่าวปราศัย ชี้ให้เห็นนโยบายแก้จน ของพรรคเสมอภาคที่มุ่งเน้นฟื้นเกษตรฐานรากโดยตรง เพราะเกษตรกรคือกำลังซื้อที่สำคัญของระบบเศรษฐกิจฐานรากเงินจะหมุนหลายรอบจากรากหญ้าสู่ธุรกิจการค้ารายเล็กรายใหญ่ สุดท้ายความมั่งคั่งร่ำรวยก็จะเกิดขึ้นจริง จับต้องได้ ปัญหาต้นทุนสูงเป็นความเดือดร้อนของเกษตรกรทั่วประเทศที่รัฐบาลยังไม่สามารถแก้ไขได้ แต่ถ้าอาจารยภิญโญศิลป์ พรรคเสมอภาค เบอร์ 3 ชนะเลือกตั้ง ได้เป็น ส.ส.ราชบุรีเขต 3 จะเข้าไปเสนอโครงการแก้จน ลดต้นทุนการเกษตร จากนโยบายของพรรคเสมอภาค ผ่านสภาฯไปถึงรัฐบาล

“ปุ๋ยราคาแพงมากเพราะนำเข้าสารประกอบการผลิตปุ๋ยจากต่างประเทศ พรรคเสมอภาคเรามีนโยบายลดการนำเข้า แล้วหันมาใช้ปุ๋ยจุลินทรีย์คุณภาพสูงที่ผลิตได้เองในประเทศ ซึ่งราคาถูกกว่าปุ๋ยเคมีครึ่งต่อครึ่ง อาจารย์โญ เบอร์ 3 จึงขออาสาเป็นผู้แทนราษฎรเขต 3 ราชบุรี ไปนำนโยบายแก้จนเสนอให้สภาฯพิจารณาโดยเร็ว ในยุคเศรษฐกิจทรุด ข้าวยากหมากแพงเช่นนี้ จำเป็นต้องทำตามนโยบายของพรรคเสมอภาค นั่นคือ พัฒนา ต่อยอด ยกระดับการเกษตรอย่างครบวงจร นำเทคโนโยลีทันสมัยเข้ามาเสริมทุกกระบวนการผลิต เพื่อให้ประเทศไทยสามารถผลิตสินค้าการเกษตร อาหาร ผัก ผลไม้ ผลิตภัณท์สมุนไพรไทยและผลิตภัณท์ชุมชน ที่มีคุณภาพปลอดภัย ได้มาตรฐาน ให้ “อาหารไทยปลอดภัยสู่คร้วโลก” จะลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ขยายตลาด ให้สินค้าเกษตร ก็จะเกิด “เกษตรกรไทยช่วยชาติ”ได้อย่างแท้จริง”

นี่คือผลลัพท์ที่จะได้ในการเลือกอาจารย์ภิญโญศิลป์ เบอร์ 3 เป็น ส.ส.ราชบุรีเขต3 อ.โพธารามและอ.จอมบึงในวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคมนี้”นางรฎาวัญกล่าว.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: