วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

(มีคลิป) พล.ร.7 จัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19

พล.ร.7 จัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19

เมื่อวันที่ 11 พ.ค.65 เวลา 15.00 น. พล.ร.7 จัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยโครงการทหารพันธุ์ดี พล.ร.7 ได้จัดรถพุ่มพวงนำผลผลิตในโครงการได้แก่ ผักปลอดสารพิษ และไข่เป็ด ออกจำหน่ายในราคาถูกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนรอบค่าย ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จว.ช.ม. เพื่อเป็นการลดรายจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ชุมชนรอบค่ายโดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจและมีประชาชนมาใช้บริการจำนวนมาก.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: