ชมรมศิษย์เก่ามงฟอร์ต รุ่น 13 ประชุมเลี้ยงสังสรรค์ ประจำเดือนพฤษภาคม พร้อมร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสครบรอบคล้ายวันเกิดที่ปรึกษาชมรมฯ

ชมรมศิษย์เก่ามงฟอร์ต รุ่น 13 ประชุมเลี้ยงสังสรรค์ ประจำเดือนพฤษภาคม พร้อมร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสครบรอบคล้ายวันเกิดที่ปรึกษาชมรมฯ

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ม.ล. ฐากูร ศุขสวัสดิ์ ประธานชมรมศิษย์เก่ามงฟอร์ต รุ่น 13 ดร.สุรพงษ์ ชุ่มประดิษฐ์ ที่ปรึกษากองทุน อาจารย์กอบกิจ พานอ่อง ประธานกองทุนชมรมฯ ประสานงาน ประชุมเลี้ยงสังสรรค์ ประจำเดือนพฤษภาคม เพื่อปรึกษาหารือ สรุปการจัดกิจกรรมในรอบเดือนที่ผ่านมา พร้อมร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสครบรอบคล้ายวันเกิดรศ.ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง ประธานที่ปรึกษาชมรมฯท่ามกลางครอบครัวมงฟอร์ต รุ่น 13 ร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง จัดรูปแบบ New Normal ณ สายปิง บาร์แอนด์เรสเตอรองท์ 91 ถนน เจริญราษฎร์ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา

%d bloggers like this: