(มีคลิป) บริษัทเอกชนชื่อดัง อบรมเพิ่มความรู้พัฒนาศักยภาพ บุคลิกภาพวัฒนธรรมให้กับผู้สนใจในการเดินทางไปทำงานประเทศเกาหลีใต้ รุ่นที่ 4

บริษัทเอกชนชื่อดัง อบรมเพิ่มความรู้พัฒนาศักยภาพ บุคลิกภาพวัฒนธรรมให้กับผู้สนใจในการเดินทางไปทำงานประเทศเกาหลีใต้ รุ่นที่ 4

เมื่อวันที่ 14 เม.ย.65 เวลา 11.00 น. ที่ห้องภรณ์รวี โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ ดร.คณิตศร หอมเย็น ประธานกรรมการ บริษัท ซี.เค. ไบโอ อินโนเวทีฟ จำกัด (C.K BIO INNOVATIVE CO TD.) จัดอบรมวัฒนธรรมภาษาเกาหลีใต้ &พัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้ที่สนใจไปทำงานเกาหลีใต้ รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤษภาคม 2565 โดยมี Mr.KONG HYUN SOO ตัวแทนจากรัฐบาลเกาหลี และดร.ภาวนา เพ็ชรพราย ประธานหลักสูตรวิชาภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการอบรมให้แก่ผู้ที่สนใจที่จะเดินทางไปทำงานที่ประเทศเกาหลี พร้อมทั้งเป็นผู้แปลและสอนภาษาให้แก่ผู้เข้าร่วมในการอบรมที่สนใจที่จะเดินทาง ไปทำงานทางด้านเกษตรกรรมที่ประเทศเกาหลี

ดร.คณิตศร หอมเย็น ประธานกรรมการ บริษัท ซี.เค. ไบโอ อินโนเวทีฟ จำกัด เผยว่า ทางบริษัทฯ ได้จัดการอบรมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 เพื่อสนับสนุนแรงงานไทยให้ไปทำงานที่ประเทศเกาหลีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยทางบริษัทไม่ได้เป็นบริษัทจัดหางาน แต่เป็นบริษัทที่ส่งออกและสนับสนุนนวัตกรรมทางการเกษตรในรูปแบบใหม่ ไปยังประเทศเกาหลี ซึ่งในช่วง covid ที่ผ่านมาทางประเทศเกาหลีเกิดการขาดแคลนแรงงาน และได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ในการขาดแคลนแรงงาน ซึ่งทางบริษัทของประเทศเกาหลี ในประเทศไทย ได้ประสานงานมายังบริษัทฯ เพื่ออบรมแรงงานไทย ไปทำงานที่ประเทศเกาหลีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งทางสถานทูตไทยในประเทศเกาหลีและสถานฑูตเกาหลีในประเทศไทย ได้ดำเนินการร่วมทำ MOU เพื่อดำเนินการจีดทำวีซ่า ให้แก่ผู้ที่สนใจที่จะไปเดินทางไปทำงานที่ประเทศเกาหลี ให้ถูกต้องตามกฏหมาย โดยการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ประเทศเกาหลี โดยทางประเทศเกาหลีได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของแรงงานไทย และพร้อมที่จะประสานงานกับทางบริษัทฯ เพื่อให้ช่วยจัดหาผู้ที่สนใจที่จะเดินทางไปทำงานประเทศเกาหลีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งทางบริษัทได้จัดการอบรมแรงงานไทยเพื่อไปทำงานที่ประเทศเกาหลี 2 พันกว่าคน โดยได้ทำการฝึกอบรมรุ่นละ 100 คน ซึ่งในการอบรมในครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 4 แล้ว และในการฝึกอบรมครั้งต่อไป รุ่นที่ 5 ในวันที่ 21 -22 พ.ค.65 ที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ

ดร.คณิตศร หอมเย็น กล่าวต่ออีกว่า บริษัท ซี.เค. ไบโอ อินโนเวทีฟ จำกัด (C.K BIO INNOVATIVE CO TD.) เป็นตัวกลางที่ปรึกษา โดยได้รับกาาแต่งตั้งจากหน่วยงานท้องถิ่นจากรัฐบาลเกาหลีให้คัดเลือกบุคคลแรงงานไทย เพื่อไปทำงานที่ประเทศเกาหลีถูกต้องตามกฎหมาย โดยทางบริษัทฯ เป็นที่ปรึกษา กลับทางกระทรวงแรงงาน แห่งประเทศไทย เพื่อดำเนินการประสานงาน เพื่อให้แรงงานไทย เดินทางไปทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายต้องทำอย่างไร เพราะเราไม่ใช่เป็นบริษัทจัดหางาน ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นเกิดการเข้าใจผิดว่าเราเป็นบริษัทที่จัดส่งแรงงาน มันจะให้ผิดในเรื่องของกฎหมายด้านแรงงาน ซึ่งทางบริษัทฯ เราต้องขอชี้แจงว่า สำหรับผู้ที่สนใจที่จะเดินทางไปทำงานที่ประเทศเกาหลีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย จะต้องไปบอกญาติพี่น้องว่า เราเป็นบริษัทที่ส่งเสริมอาชีพ และมีวัตถุประสงค์ที่จะให้คำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับการไปทำงานที่ประเทศเกาหลีเท่านั้น แล้วทางบริษัทฯต้องการที่จะอบรมคน ผู้ที่จะเดินทางไปทำงานที่ประเทศเกาหลี ได้มีความรู้พื้นฐาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะไปทำงานที่ประเทศเกาหลี และเพื่อเป็นการส่งเสริมแรงงานให้ถูกใจกับทางนายจ้างที่ประเทศเกาหลี โดยในวันนี้เราได้มีการจัดการฝึกการอบรมเป็นรุ่นที่ 4 แล้ว ทั้งนี้ขอฝากประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อมวลชนทุกแขนง ว่าผู้ที่ประสงค์ท่านใดที่อยากไปทำงานที่ประเทศเกาหลี อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อพัฒนาอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ทางบริษัทฯ ยินดีให้คำปรึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น และในส่วนค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายต่างๆนั้น จะมีค่าใช้จ่ายเบื้องต้น อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายในการอบรม ในส่วนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมไปถึงตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ในระยะยาวระยะสั้นนั้น เราได้ประสานงานกับทางรัฐบาลเกาหลีและนายจ้าง ว่าเราสามารถไปผ่อนจ่ายได้ภายหลังจากที่ไปทำงานแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นโอกาศที่ดี หากแรงงานที่เคยเดินทางทำงานแล้ว ทางบริษัทจะคอยติดตามพี่เลี้ยงจนกว่าจะครบโครงการและต้องกลับมาต่อวีซ่าเพื่อที่จะกลับไปทำงานต่อไปซึ่งการอบรบในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์จากทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ โดยในการอบรมมีทั้งการชม VTR ประวัติความเป็นมาของบริษัทฯ และแนะนำโครงการเกษตรตามฤดูกาลสาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดย Mr.KONG HYUN SOO ตัวแทนจากรัฐบาลเกาหลีพร้อม (ล่ามแปล) หลักสูตรภาษาเกาหลี และวัฒนธรรมเกาหลี จากดร. ภาวนาฯ ประธานหลักสูตรเกาหลี จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ พร้อมบรรยายเงื่อนไขและขั้นตอนการไปทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้ โดยบริษัท CK. และหลักสูตร CK-KOREA วิธีการ+เป้าหมาย=100% (ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับใบประกาศในแต่ละรุ่น) และได้รับเกียรติจากรศ.ธนากร ช้างน้อย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาบรรยายหลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อส่งเสริมอาชีพไทย-เกาหลี และ(การทำงานเป็นทีมและกลุ่มสัมพันธ์)

ท่านได้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ซี.เค. ไบโอ อินโนเวทีฟ จำกัด สำนักงานใหญ่ 199/22 หมู่ 12 ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 มือถือ 062 – 2169388, 092 -5399500 (สำนักงานโลตัสหางดง) 100 หมู่ 10 ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 052-076014 หรือ เวปไซต์WWW.CKBIONANO. COM.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: