9 องค์กร ร่วมกันจัดงาน สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน “วันวิสาขบูชา” ประจำปี 2565 ณ พุทธสถานเชียงใหม่

9 องค์กร ร่วมกันจัดงาน สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน “วันวิสาขบูชา” ประจำปี 2565 ณ พุทธสถานเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่,เทศบาลนครเชียงใหม่ ,สำนักงานวัฒนธรรม ฯ ,พุทธสมาคมฯ, ยุวพุทธิกสมาคมฯ ,กลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่ ,ชมรมจิตอาสาพุทธสถานเชียงใหม่ ,มูลนิธิพุทธสมาคม ,มูลนิธิพุทธสถานเชียงใหม่ ,ร่วมกันจัดงาน สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน “วันวิสาขบูชา” ประจำปี 2565 โดยมีพระราชรัชมุนี เจ้าคณะอาเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายไทณ์ โรจน์รัตนจินดา รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นายชัยฤทธิ์ วรรณประภา ประธานมูลนิธิพุทธสมาคมฯ กล่าวถวายรายงาน มีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา แด่ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรจากสถานต่าง ๆ และหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยการจัดพิธีอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด ณ พุทธสถานเชียงใหม่ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: