สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะกรรมการ สมาชิก ประกอบพิธีทำบุญถวายสังฆทาน ฟังเทศน์ เวียนเทียน เนื่องใน “วันวิสาขบูชา” ณ วัดทรายมูลเมือง

สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะกรรมการ สมาชิก ประกอบพิธีทำบุญถวายสังฆทาน ฟังเทศน์ เวียนเทียน เนื่องใน “วันวิสาขบูชา” ณ วัดทรายมูลเมือง

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 นางจุไร ชำนาญ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะกรรมการ สมาชิก ประกอบพิธีทำบุญถวายสังฆทาน ฟังเทศน์ เวียนเทียน เนื่องใน“วันวิสาขบูชา” ซึ่งเป็นวันประสูติ-ตรัสรู้-ปรินิพพานของพระพุทธเจ้าและวันสำคัญสากลของโลก โดยมีพระครูสังฆรักษ์สุทัฒน์ สุวฑฺฒโก เจ้าอาวาสวัดทรายมูลเมือง เชียงใหม่ เป็นประธานให้ศีลให้พร พร้อมนำเวียนเทียน ผู้ที่จะเข้าร่วมพิธีต้องผ่านการคัดกรอง ตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อและลดการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ณ วัดทรายมูลเมือง ถนนมูลเมือง ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา

%d bloggers like this: