พิธีถวายน้ำสรงพระบรมธาตุและผ้าไตรพระราชทาน วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง

พิธีถวายน้ำสรงพระบรมธาตุและผ้าไตรพระราชทาน วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.39 น. พิธีถวายน้ำสรงพระบรมธาตุและผ้าไตรพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานสรงน้ำเจดีย์พระเกศาธาตุ ประเพณีแห่นมสดรดถวายต้นศรีมหาโพธิ์ สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา (วันสำคัญของโลก) ประจำปี 2565
ด้วยวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำสรงพระบรมสาริกธาตุและผ้าไตรพระราชทานให้แก่วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง เพื่อนำมาสรงน้ำเจดีย์พระเกศาธาตุ ประเพณีแห่นมสดรดถวายต้นศรีมหาโพธิ์ เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีพระราชโพธิวรคุณ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานฯ นำส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน ศรัทธาวัดพระธาตุดอยสะเก็ด เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 ณ ลานพระเจดีย์ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: