วันพุธ ที่ 15 เดือนมิถุนายน คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

เจ้าอาวาสวัดอุโมงค์ ( มหาเถรจันทร์ ) เชียงใหม่ นำพระภิกษุ สามเณร พุทธศาสนิกชน ทำวัตร สวดมนต์ ทำสมาธิ ภาวนา และเวียนเทียน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

เจ้าอาวาสวัดอุโมงค์ ( มหาเถรจันทร์ ) เชียงใหม่ นำพระภิกษุ สามเณร พุทธศาสนิกชน ทำวัตร สวดมนต์ ทำสมาธิ ภาวนา และเวียนเทียน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 พระครูวิโรจน์สีลาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดอุโมงค์ ( มหาเถรจันทร์ ) เชียงใหม่ นำพระภิกษุ สามเณร พุทธศาสนิกชน ประกอบพิธีทำวัตร ( แปล ) สวดมนต์ ทำสมาธิ ภาวนา และเวียนเทียน เนื่องสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา “ วันวิสาขบูชา ” วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2565 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา โดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทย – ต่างประเทศ ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก รูปแบ New Normal ณ วัดอุโมงค์ ( มหาเถรจันทร์ ) ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา

%d bloggers like this: