ข่าว สรุาษฎร์ธานี ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

เปิดงานสงกรานต์สมุยเริงร่า เฮฮาหน้าทอน สะท้อนวิถีไทย ดึงความเป็นไทยสู่สายตาชาวโลก

ที่ถนนสายวัฒนธรรมซอยกลาง หน้าทอน อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี นายรามเนตร ใจกว้าง นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย เปิดงาน “สงกรานต์สมุยเริงร่า เฮฮาหน้าทอน สะท้อนวิถีไทย” โดยมี นายกัมปนาท กลิ่นเสาวคนธ์ นายอำเภอเกาะสมุย นางกนกกิตติกา กฤตวุฒิกร ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเกาะสมุย นางสาววาสนา บรมธนรัตน์ รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุย นายสมโชค มีขวด ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย และหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการชุมชนอ่างทอง และประชาชน เข้าร่วมพิธีเปิด บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก


นายรามเนตร ใจกว้าง นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย กล่าวว่า เทศบาลนครเกาะสมุย ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการชุมชนอ่างทอง จัดงานประเพณีสงกรานต์เกาะสมุย “ สงกรานต์สมุยเริงร่า เฮฮาหน้าทอน สะท้อนวิถีไทย ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และร่วมฟื้นฟูวัฒนธรรมไทยให้กลับคืนสู่ชุมชน และพร้อมที่จะอวดต่อสายตาชาวโลก ผ่านงานประเพณีวันสงกรานต์ เพื่อให้วัฒนธรรมประเพณีของไทยอันดีงามดำรงค์สืบทอดต่อไปในอนาคต โดยให้ชุมชนหน้าทอนถนนสายกลางเป็นถนนสายวัฒนธรรม ที่คณะกรรมการและผู้ที่เข้าร่วมงานทุกคนจะสวมใส่ชุดไทยเพื่อเป็นการอนุรักษ์ความเป็นไทย ผ่านเสื้อผ้าแบบไทยถือเป็นความงดงามในอดีตที่ในยุคปัจจุบันความสวยงามในความเป็นไทยได้จางหายไปจากสังคมมารดน้ำขอพรผู้สูงอายุและเล่นสงกรานต์ รดน้ำขอพร

นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยยังกล่าวต่ออีกว่า นอกจากนี้ยังได้เปิดให้นักท่องเที่ยวทั้งคนไทย และนักท่องเที่ยวต่างชาติได้มาสัมผัสการเล่นสงกรานต์แบบไทยในอดีตที่สาดน้ำกันด้วยความสุภาพอ่อนโยน ไม่มีการล่วงเกิน หรือการสาดน้ำที่ไม่เหมาะสม ดังนั้นเพื่อให้งานประเพณีสงกรานต์ของเกาะสมุยเป็นประเพณีที่สวยงามดังอดีต จึงได้จำลองบรรยากาศวันสงกรานต์ที่จะจัดขึ้นในครั้งนี้ เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์แบบไทยที่ถูกต้องสู่สายตาชาวโลก โดยกิจกรรมวันที่ 11-12 เมษายน 2567 จัดให้มีการจำหน่ายสินค้าชุมชน และอาหาร ของดีเกาะสมุย การแสดงดนตรี และการแสดงของนักเรียน และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ณ ถนนสายกลางตลาดหน้าทอน ตั้งแต่เวลา 16.00 -22.30 น. และในวันที่ 13 เมษายน 2567 ได้จัดให้มีพิธีสงฆ์ด้วยการนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูปสวดเจริญชัยมงคลคาถาเพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จากสามวัดพร้อมร่วมกันสรงน้ำพระเพื่อเป็นสิริมงคล และรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุในชุมชน จากนั้นจะมีขบวนแห่ที่ตระการตา พร้อมร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปที่ชาวเกาะสมุยนับถือจากสามวัดที่ประดิษฐานชั่วคราวบนรถที่จะแห่รอบชุมชนหน้าทอนให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สรงน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลรับปีใหม่ไทย