วันพุธ ที่ 15 เดือนมิถุนายน คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

เจ้าคณะตำบลป่าแดด นำพุทธศาสนิกชน ไหว้พระ สวดมนต์ เวียนเทียน “วันสำคัญสากลของโลก”

เจ้าคณะตำบลป่าแดด นำพุทธศาสนิกชน ไหว้พระ สวดมนต์ เวียนเทียน “วันสำคัญสากลของโลก”

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 พระครูวิสิฐศีลาภรณ์ เจ้าคณะตำบลป่าแดด เจ้าอาวาสวัดวังสิงห์คำ เชียงใหม่ นำพระภิกษุ สามเณร พุทธศาสนิกชน จัดกิจกรรม ไหว้พระ สวดมนต์ เวียนเทียน วันวิสาขบูชา เป็น “วันสำคัญสากลของโลก” ตามมติสมัชชาสหประชาชาติเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา 3 เหตุการณ์ คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยทั้ง 3 เหตุการณ์ เกิดในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 ณ วัดวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: