(มีคลิป) ร.7 พัน.2 ได้จัดกำลังพลชป.ฯบรรเทาสาธารณภัยฯ ช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วม อ.เชียงดาว “กองทัพบกไทยร่วมใจช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย”

ร.7 พัน.2 ได้จัดกำลังพลชป.ฯบรรเทาสาธารณภัยฯ ช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วม อ.เชียงดาว “กองทัพบกไทยร่วมใจช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย”

เมื่อวันที่ 18 พ.ค.65 เวลา 06.30 น. ได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเชียงดาวและเกิดน้ำป่าไหลหลากเป็นบริเวณกว้างทำให้บ้านเรือนราษฏรและพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายโดยเฉพาะบ้านสบอ้อในม.8 ตำบลแม่นะ
อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ร.7 พัน.2 ได้จัดกำลังพลชป.ฯบรรเทาสาธารณภัยจำนวน 2 ชป.เข้าให้การช่วยเหลือโดยร่วมกับนพค. 32
ทต.แม่นะ, ทต.เชียงดาวและส่วนราชการในพื้นที่ร่วมให้การช่วยเหลือ
ราษฏรในการขนย้ายคนและสิ่งของออกจากพื้นที่เกิดอุทกภัยโดนปลอดภัยซึ่งปัจจุบันสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ หน่วยจะได้เฝ้าติดตามให้การข่วยเหลือหากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ.

ทรงวุฒิ ทับทอง