ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

หลายภาคส่วนร่วมประกาศเจตนารมณ์ “พลังเชียงใหม่ ลมหายใจเดียวกัน” ณ ข่วงประตูท่าแพเชียงใหม่

หลายภาคส่วนร่วมประกาศเจตนารมณ์ “พลังเชียงใหม่ ลมหายใจเดียวกัน” ณ ข่วงประตูท่าแพเชียงใหม่

ช่วงเช้าของวันที่ 15 ธ.ค.62 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประกาศเจตนารมณ์ “พลังเชียงใหม่ ลมหายใจเดียวกัน” ที่บริเวณข่วงประตูท่าแพ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ 5 ภาคส่วนหลักในจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนราชการ, จิตอาสา มทบ.33, หน่วยงานเอกชน, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, สถาบันการศึกษา และภาคประชาชน ได้ร่วมผนึกกำลังเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ประชาชนหันมาร่วมกันแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน เพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่มีคุณภาพอากาศที่ดี ปราศจากฝุ่นและควันต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบหายใจของพี่น้องประชาชน ทำให้ชาวเชียงใหม่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

โดยมีการแบ่งขบวนรณรงค์ออกเป็น 3 ขบวน ขบวนที่ 1 เป็นขบวนเครือข่ายของภาคประชาชนและสภาองค์กรชุมชน ตั้งขบวนที่บริเวณพุทธสถานเชียงใหม่ ขบวนที่ 2 เป็นขบวนของภาคราชการ และผู้แทนจาก
25 อำเภอ ตั้งขบวนบริเวณลานกิจกรรมหน้าโรงแรมรอยัล เพนนินซูลา เชียงใหม่ และขบวนที่ 3 เป็นขบวนของภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งขบวนที่ประตูเชียงใหม่ ซึ่งทั้ง 3 ขบวน เคลื่อนออกจากจุดที่กำหนดมารวมตัวกันที่บริเวณลานประตูท่าแพ เพื่อร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ที่จะแก้ไขปัญหาฝุ่นควันให้หมดสิ้นไป

ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาฝุ่นควัน และการประกาศเจตนารมณ์ โดย นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำประชาชนกล่าวประกาศเจตนารมณ์ว่า “เราขอสัญญาว่า เราจะช่วยกัน ลด ละ เลิก และแก้ไขการเกิดมลพิษฝุ่นควัน ช่วยกันสร้างสังคม อากาศสะอาดตลอดทั้งปื คืนกลับมาให้กับลูก หลาน พี่ น้อง และเมืองเขียงใหม่อันเป็นที่รักของเรา เพราะเราเป็นชาวชียงใหม่ด้วยกัน เพราะเรารักเชียงใหม่เมืองของเรา เพราะเรารักและห่วงใยลูกหลานของเรา เพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน”.

ทรงวุฒิ ทับทอง

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่