ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ได้บูรณาการร่วมกับ กองบังคับการควบคุม หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 กองกำลังผาเมือง  และหน่วยงานในพื้นที่ ทำการ ปิดล้อม/ตรวจค้น เป้าหมายยาเสพติด ในพื้นที่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ จำนวน 21 เป้าหมาย

ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ได้บูรณาการร่วมกับ กองบังคับการควบคุม หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 กองกำลังผาเมือง และหน่วยงานในพื้นที่ ทำการ ปิดล้อม/ตรวจค้น เป้าหมายยาเสพติด ในพื้นที่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ จำนวน 21 เป้าหมาย


สืบเนื่องจาก เจ้าหน้าที่ทหารปะทะคาราวานยาเสพติด เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 63 บริเวณเนิน 891 บ.ลีซอป่าบงงาม-บ.มูเซอร์ป่าบงงาม ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เป็นเหตุให้ ทหารได้รับบาดเจ็บ 2 นาย

ต่อมาเมื่อ 7 ก.พ.63 ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ได้บูรณาการร่วมกับ กองบังคับการควบคุม หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 กองกำลังผาเมือง และหน่วยงานในพื้นที่ทำการ ปิดล้อม/ตรวจค้น เป้าหมายยาเสพติด ในพื้นที่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ จำนวน 21 เป้าหมาย ผลการปฏิบัติดังนี้ พบสารเสพติดในร่างกาย 1 ราย ปืนพกสั้น 2 กระบอก, ปืนลูกซอง 2 กระบอก,กระสุน 10 นัด วิทยุสื่อสาร 6 เครื่อง รองเท้าเดินป่า 1 คู่ เป้สนาม 1 ใบ และเป้าหมายที่ 21 บริเวณ พิกัด NB 034683 เนิน 891 บ.ลีซอป่าบงงาม ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ตรวจพบยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (ยาบ้า) บรรจุอยู่ในเป้ จำนวน 7 เป้ ประมาณ 700,000 เม็ด และยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (เฮโรอีน) จำนวน 1 กระสอบ รวมยาเสพติดที่ตรวจพบห้วงวันที่ 3- 7 ก.พ.63 ทั้งสิ้น ยาบ้า จำนวน 5,600,00 (ห้าล้านหกแสนเม็ด) เฮโรอีน 34.05 กิโลกรัม เจ้าหน้าที่ชุดปิดล้อม ตรวจค้น นำของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรนาหวาย เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง