วันจันทร์ ที่ 4 เดือนกรกฎาคม คศ.2022

(มีคลิป) “ซี.เค.ไปโอ” มอบวุฒิบัตรผู้ผ่านอบรมภาษาเกาหลี ส่งแรงงานชุดแรกไป ทำงานในรอบ 3 ปี ย้ำห้ามหนีวีซ่าไปเป็นผีน้อย ชี้เป็นโอกาสดีที่เพิ่มมูลค่า เศรษฐกิจไทย ปีละ 150,000 ล้าน

“ซี.เค.ไปโอ” มอบวุฒิบัตรผู้ผ่านอบรมภาษาเกาหลี ส่งแรงงานชุดแรกไป
ทำงานในรอบ 3 ปี ย้ำห้ามหนีวีซ่าไปเป็นผีน้อย ชี้เป็นโอกาสดีที่เพิ่มมูลค่า
เศรษฐกิจไทย ปีละ 150,000 ล้าน

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 ที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ รศ.ธนกร ช้างน้อย กรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ในฐานะผู้บริหาร GURU 88 เชียงใหม่ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านอบรมภาษาเกาหลี สำหรับผู้ที่ประสงค์เดินทางไปทำงานด้านเกษตรกรรม ณ สาธารณรัฐเกาหลี ตามบันทึกข้อตกลง หรือเอ็มโอยู ตามโครงการแลกเปลี่ยนพัฒนาการเกษตรตามฤดูกาล ระหว่างองค์กรท้องถิ่นของรัฐบาลเกาหลี กับบริษัทซี.เค.ไบโอ อินโนเวทิฟ จำกัด โดยมี ดร.ภาวนา เพ็ชร
พลาย ประธานหลักสูตรวิชาภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยา
ลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นวิทยากรอบรม นายคณิตศร หอมเย็น ประธานบริษัท ซี.เค.ไบโอ อินเนเวทีฟ จำกัด Mr. Kong Hyun Soo (คง ฮอม ซู) รองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ เป็นตัวแทนรัฐบาลท้องถิ่นเกาหลี ร่วมชี้แจง ดร.กันตพัฒน์ อังกูรวุฒิพันธ์ ที่ปรึกษากฎหมาย ต่างประเทศ ร่วมสังเกตการณ์ โดยมีผู้ผ่านอบรมดังกล่าว รวม 100 คน

นายคณิตศร กล่าวว่า บริษัทฯ เป็นที่ปรึกษาและประสานงานการอบรมดัง
กล่าว ไม่ใช่บริษัทฯ จัดหางานเพื่อส่งแรงงานไปเกาหลี ซึ่งเอ็มโอยูดังกล่าว
รัฐบาลท้องถิ่นเกาหลี ได้ประสานกับกรมแรงงาน กระทรวงแรงงานแล้ว
โดยมีเป้าหมายส่งแรงงานดังกล่าวไปทำงานที่เกาหลี จำนวน 5,000 คน
ภายใต้การดูแลของบริษัทฯ โดยแรงงานชุดแรก จำนวน 500 คน จะส่งไปทำงานที่ฟาร์ม เขตชอนจานำโด เกาหลี อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

“ปัจจุบันมีแรงงานไทย ที่ทำงานในเกาหลีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 20,000 คน และเป็นแรงงานที่ลักลอบทำงาน โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือผีน้อย กว่า 200,000 คน มีรายได้เฉลี่ย 50,000-70,000 บาท/
เดือน รวมกว่า 150,000 ล้านบาท/ปี แต่ช่วงโควิดระบาด รัฐบาลไม่ได้ส่งแรงงานไทยไปทำงาน นับเป็นโอกาสดีที่แรงงานได้กลับไปทำงานที่เกาหลีใน
รอบ 3 ปี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจประเทศ ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมดังกล่าว
สามารถขึ้นทะเบียนเป็นแรงงานไปทำงานที่เกาหลีได้ภายใน 2 ปี หรือเป็นไปตามการจัดสรรโควตาของรัฐบาลท้องถิ่นเกาหลีที่ต้องการแรงงานภาคเกษตร”นายคณิตศร กล่าว

ด้าน Mr. Kong Hyun Soo (คง ฮอม ซู) กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีผู้ที่ผ่านอบรมดังกล่าว เพราะเป็นการอบรมครั้งแรกในไทย ซึ่งมีปัญหาและข้อจำกัดบางเรื่อง แต่การอบรมผ่านพ้นมาด้วยดี ซึ่งเอ็มโอยู ได้กำหนดผู้ไปทำงานปีแรก มีอายุ 25 – 50 ปี แต่รัฐบาลท้องถิ่น ยังกังวลใจและเป็นห่วงเรื่องการหนีวีซ่า ไปเป็นผีน้อย (แรงงานผิดกฎหมาย) ดังนั้นขอย้ำห้ามไปเป็นผีน้อยเด็ดขาด ถ้าถูกจับกุม มีโทษปรับ 25,000 บาท และถูกส่งตัวกลับไทย พร้อมถูกห้ามเข้าประเทศเกาหลีอีก

“หากแรงงานทำงานครบตามวีซ่าที่กำหนด รัฐบาลท้องถิ่นสามารถรับรองหรือการันตี ว่าแรงงานดังกล่าวสามารถทำงานในเกาหลีเป็นเวลา 20 ปี อย่างถูกกฎหมายได้ โดยให้บริษัทซี.เค.ไบโอ อินเนเวทีฟ จำกัด เป็นผู้ดำ
เนินการเท่านั้น เนื่องจากการไปทำงานที่เกาหลี ต้องมีการตรวจสอบตาม
ขั้นตอน หากผ่านขั้นตอนแล้ว รัฐบาลท้องถิ่นของเกาหลี จะเป็นผู้ออกค่า
ใช้จ่ายเรื่องการประกันชีวิตและประกันสุขภาพให้ทั้งหมด อยากฝากแรง
งานที่ผ่านการอบรม ซึ่งเป็นตัวแทนประเทศไทยว่า ขอให้ขยัน ตั้งใจทำงาน
และทำหน้าที่อย่างเต็มที่ อย่าคิดหนีไปเป็นผีน้อยเด็ดขาด เพราะไม่ได้รับ
คุ้มครองตามกฎหมายเกาหลีอย่างใด” Mr. Kong Hyun Soo กล่าวตอนท้าย.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: