วันจันทร์ ที่ 4 เดือนกรกฎาคม คศ.2022

(มีคลิป) “รองวรญาณ” เปิดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 65

“รองวรญาณ” เปิดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 65

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.00 น. นายประจญ ปรัชสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปีพุทธศักราช 2565 พร้อมด้วยผู้แทนคณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ กองบังคับการตำรวจภูธรภาค 5 และประชาชนทั่วไป
ร่วมรณรงค์เนื่องในวันงบสูบบุหรี่โลกประจำปีพุทธศักราช 2565 เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นจังหวัดปลอดบุหรี่ต่อไป

หลังเสร็จสิ้นพิธี นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมรณรงค์กับกลุ่มนักกิจกรรมต่างๆประกอบด้วย กลุ่มจิตอาสากองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มเยาวชนทูตวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มเยาวชน To be number one จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: