วันพุธ ที่ 15 เดือนมิถุนายน คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

อธิการบดี มมร. ให้โอวาทพิธีปฐมนิเทศนักศึกษา ณ เรือนจำกลางเชียงใหม่

อธิการบดี มมร. ให้โอวาทพิธีปฐมนิเทศนักศึกษา ณ เรือนจำกลางเชียงใหม่

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 พระเทพวัชรเมธี,ผศ.ดร.อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวให้โอวาทพิธีปฐมนิเทศนักศึกษา “โครงการวิทยบริการสอนพระพุทธศาสนาในเรือนจำ” มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมกับ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ในการนี้ พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร.รองอธิการบดี มมร. วิทยาเขตล้านนา พร้อมด้วยผู้บริหารถวายการต้อนรับอธิการบดี และกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะศาสนาและปรัชญา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ณ เรือนจำกลางเชียงใหม่ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา

%d bloggers like this: