Uncategorized

แพร่ เทศบาลตำบลป่าแมต ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยทุ่งนาดาว ม.3 และโครงการวางท่อระบายน้ำฯ ม.1

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เทศบาลตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ นำโดย นายสุภวัฒน์ ศุภศิริ นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ผู้ช่วยนายช่างโยธา เทศบาลตำบลป่าแมต ออกตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยทุ่งนาดาว หมู่ที่ 3 ตำบลป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ และโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักบ้านน้ำโค้ง หมู่ที่ 1 ตำบลป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

นายสุภวัฒน์ ศุภศิริ กล่าวว่าทางคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลป่าแมต พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ผู้ช่วยนายช่างโยธา เทศบาลตำบลป่าแมต ออกตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยทุ่งนาดาว หมู่ที่ 3 ตำบลป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ และโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักบ้านน้ำโค้ง หมู่ที่ 1 ตำบลป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ซึ่งโครงการทั้งสองกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้

ญาณัจฉรา โชติถนอมกิจ
ราเชนทร์ โชติถนอมกิจ

แพร่….รายงาน