ครอบครัวมงฟอร์ต 13 ประชุมสังสรรค์ ประจำเดือนมิถุนายน

ครอบครัวมงฟอร์ต 13 ประชุมสังสรรค์ ประจำเดือนมิถุนายน

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ม.ล. ฐากูร ศุขสวัสดิ์ ประธานชมรมศิษย์เก่ามงฟอร์ต รุ่น ๑๓ นายกอบกิจ พานอ่อง ประธานกองทุนชมรมฯ ประชุมสังสรรค์คณะกรรมการ สมาชิก ประจำเดือนมิถุนายน ครอบครัวมงฟอร์ต 13 เพื่อปรึกษาหารือ และวางแผนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของชมรม ฯ ท่ามกลางคณะกรรมการ สมาชิก ครอบครัวมงฟอร์ต 13 ณ ร้านอาหารโฮลอินวัน ในสนามกอล์ฟลานนาเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา

%d bloggers like this: