วัดตาดเหมย ประกอบพิธีเลี้ยงเสื้อวัด เพื่อปกปักรักษา ให้อยู่เย็นเป็นสุข

วัดตาดเหมย ประกอบพิธีเลี้ยงเสื้อวัด เพื่อปกปักรักษา ให้อยู่เย็นเป็นสุข

วันที่ 11 มิถุนายน 2565 พระครูสิริญาณวัชร์ เจ้าอาวาสวัดเชียงยืน เชียงใหม่ พร้อมด้วยพระภิกษุ สามเณร และคณะศรัทธา ได้ร่วมประกอบพิธีเลี้ยงเสื้อวัดตาดเหมย เพื่อปกปักรักษา ให้อยู่เย็นเป็นสุข ซึ่งทำเป็นประจำทุกปี ตามความเชื่อเกี่ยวกับผีเสื้อวัดที่บอกว่า ผีเสื้อวัด ก็คือ ผีกะยักษ์ ดังนั้นการประกอบพิธีกรรมจึงทํา เช่น เดียวกับผีกะยักษ์ คือพิธีกรรมการเลี้ยงผีกะยักษ์ จะกระทํากันทุกปี โดยจัดให้มีเครื่องเซ่นไหว้ ได้แก่ ไก่ หรือหมู 2 ตัว สุรา 1 ขวด แกงอ่อม ลาบ อาหารต่าง ๆ อีกมากมาย โดยมีพระอธิการนิรันดร์ ฐิตธมฺโม เจ้าอาวาส พระภิกษุ สามเณร และคณะศรัทธา ร่วมพิธีกันพร้อมเพียง รูปแบบ New Normal ณ วัดตาดเหมยวณาราม ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด เชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา

%d bloggers like this: