นายกเทศมนตรีตำบลบ่อหลวง พร้อมคณะฯถวายเทียนพรรษา ณ สำนักสงฆ์สามหลัง

นายกเทศมนตรีตำบลบ่อหลวง พร้อมคณะฯถวายเทียนพรรษา ณ สำนักสงฆ์สามหลัง

เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2565 นายประนอม หล้าจู นายกเทศมนตรีตำบลบ่อหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาล ได้นำเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน พร้อมบริวาร นำมาถวาย ณ สำนักสงฆ์สามหลัง เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่สืบกันมาแต่โบราณ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา – วันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 โดยมี พระธีรศักดิ์ อาทิจฺจวํโส ประธานสงฆ์สำนักสงฆ์สามหลัง เป็นประธานให้ศีลให้พรรับการถวาย ณ สำนักสงฆ์สามหลัง ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา

%d bloggers like this: