Uncategorized ข่าวพระราชสำนัก

ร.10 โปรดเกล้าองคมนตรีเชิญถุงและตะกร้าพระราชทานมอบให้ จนท.และ ปชช.ได้รับผลกระทบ

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

ร.10 โปรดเกล้าองคมนตรีเชิญถุงและตะกร้าพระราชทานมอบให้ จนท.และ ปชช.ได้รับผลกระทบ

 

เมื่อเวลา 08.15 น. วันที่ 21 ม.ค.62 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน จำนวน 60 ถุง ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร ณ ลานเอนกประสงค์หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกาหนั๊วะ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน จำนวน 57 ถุง ไปมอบแก่เจ้าหนเที่ อาสาสมัครที่ปฏิบัติหน้าที่ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ต่อจากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคนมตรี เชิญถุงพระราชทานและตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบถวายพระสงฆ์ จำนวน 1 รูป และมอบแก่อาสาสมัครทหารพรานที่ได้รับาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบ จำนวน 4 นาย ณ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส แล้วเสร็จ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทาน จำนวน 2 ตะกร้า ไปมอบญาติครอบครัวพระสงฆ์ที่มรณภาพ ณ วัดรัตนานุภาพ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

https://youtu.be/jci8LNy-rBQ