Reporter&Thai Army

กกล.รส.จว.น.น. โดย หมู.รส.มว.รส.ที่ 1 ร้อย.รส.ที่ 2 (ม.2 พัน.15 ) อ.แม่จริม ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

เมื่อ 21 ม.ค.62,0900 กกล.รส.จว.น.น. โดย หมู.รส.มว.รส.ที่ 1 ร้อย.รส.ที่ 2 (ม.2 พัน.15 ) อ.แม่จริม ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พร้อมด้วย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลหนองแดง โดยทำความสะอาดลานวัด เก็บขยะ และสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย บริเวณวัดแคว้ง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน