นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

ชาวบ้านเฮ รับมอบสมุดประจำตัวที่ดินทำกิน

ชาวบ้านเฮ รับมอบสมุดประจำตัวที่ดินทำกิน
เมื่อเวลา 13.30 น. (21 ม.ค. 62) ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยพ.อ.บุญประสิทธิ์ มีสอาด รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุโขทัย มอบสมุดประจำตัว ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวม พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสุเม่น ท้องที่ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

เนื่องจากเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสุโขทัย (คทช.จังหวัดสุโขทัย) มีมติเห็นชอบให้ผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสุเม่น จำนวน 102 ราย พื้นที่ 112 แปลง เนื้อที่ 794 ไร่ 1 งาน 62 ตารางวา เข้ารับมอบสมุดประจำตัวที่ดินทำกินในครั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินและการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดิน ตามนโยบายของรัฐบาล ให้เกิดความเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างสมดุล ยั่งยืน และเป็นธรรมต่อไป