Reporter&Thai Army

รอง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 พร้อมด้วยผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 และเหล่าพุทธศาสนิกชน ร่วมประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุงประจำปี 2562

รอง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 พร้อมด้วยผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 และเหล่าพุทธศาสนิกชน ร่วมประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุงประจำปี 2562 เฉลิมฉลองครบรอบ 20001 ปี สืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง อย่างยิ่งใหญ่ นำศิลปะผสานวัฒนธรรมอย่างลงตัว

 

เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ เทพยวรางกูร และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามมงกุฎราชกุมารี โปรดเกล้าพระราชทานน้ำสรงพระธาตุดอยตุง และผ้าไตรพระราชทาน ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 2001 ปีสืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง ประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุงประจำปี 2562 ในการนี้ พันเอก ณฑี ทิมเสน รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 พร้อม พันเอก สุทธิ์เขตต์ ศรีมลทิน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 ร่วมพิธี โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายตุลาการ ทหาร ตำรวจและพลเรือน หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรเอกชน นายอำเภอ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น พุทธศาสนิกชน ภาคเอกชนทั้งในจังหวัดเชียงรายและจากทั่วประเทศ ตลอดจนประเทศเพื่อนบ้าน ทั้ง สหภาพแห่งสาธารณรัฐเมียนมา และ สปป.ลาว ที่เดินทางมาร่วมพิธีอย่างคับคั่ง

 

โดยก่อนพิธีบวงสรวงได้จัดขบวนแห่รัตนสัตตนัง ณ วัดพระดอยตุง ประกอบด้วยขบวน อัญเชิญน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทาน ขบวนเครื่องสักการะหลวง 9 อย่าง (1.ผ้าห่มพระธาตุ 2.ภัตตาหารเจ 3.ตุงใจ 4.ช้าคู่ 5.พัดจามร 6.สุ่มหมาก 7.สุ่มปู 8.ต้นผึ้ง 9.น้ำทิพย์ศักดิ์สิทธิ์) ขบวนอัญเชิญน้ำทิพย์ศักดิ์สิทธิ์ ขบวนตุง 20 วา ขบวนชาติพันธุ์ ตามด้วยขบวนส่วนราชการจังหวัดเชียงราย สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย พุทธสมาคมจังหวัดเชียงราย สถานศึกษา และขบวนจากพุทธศาสนิกชนจาก 18 อำเภอ และขบวนช้างและขบวนม้าเคลื่อนสู่ลานพระธาตุดอยตุงตามลำดับ

 

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้ประกอบพิธีการ เริ่มด้วยการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ก่อนจะประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ โดยมีพระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอแม่สาย วัดพระธาตุดอยตุง นำพุทธศาสนิกชนกล่าวคำไหว้องค์พระบรมธาตุดอยตุง และสรงน้ำสรงพระราชทาน พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ลั่นฆ้องชัย 9 ครั้ง พิธีถวายผ้าไตรพระราชทานแด่พระสงฆ์ โดยมี ผศ.ดร.พระรัตนมุนี รักษาการเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย กล่าวสัมโมทนียกถา และให้พรแก่ผู้เข้าร่วมพิธี ต่อด้วยการห่มผ้าพระธาตุดอยตุง ก่อนจะปิดท้ายด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรมของคณะกรรมการพัฒนาสตรีแม่บ้าน อำเภอแม่สาย สร้างความประทับใจ และความเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง