ข่าว พะเยา

พะเยา นายอำเภอเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ใช้สิทธิ์ออกเสียง การเลือกตั้ง

พะเยา นายอำเภอเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ใช้สิทธิ์ออกเสียง การเลือกตั้ง

วันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น.
นาย สิทธ์ วงศ์ม่าน นายอำเภอปง เป็นประธานเปิดกิจกรรมการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร 2562 ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ การตื่นตัว และ ตระหนักถึงความสำคัญของการออกไปใช้สิทธ์ออกเสียงเลือกตั้งให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอปง

โดยมี ส่วนราชการอำเภอ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนหมู่บ้าน อาสาสมัคร และประชาชนชาวอำเภอปง ได้ร่วมเดินรณรงค์ฯจาก สี่แยกประตูขาว หมู่ที่ 1 ตำบลนาปรัง ถึง ที่ว่าการอำเภอปง ระยะทาง 3 กม. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ฯครั้งนี้กว่า 500 คน