นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

จังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับมูลนิธิไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อการกุศล มอบโค กระบือ แก่เกษตรกร

จังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับมูลนิธิไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อการกุศล มอบโค กระบือ แก่เกษตรกร

วันที่ 21 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานงาน ใน “ พิธีมอบโค-กระบือ แก่เกษตรกรชาวอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ” จำนวน ๑๑๗ ราย (โค-กระบือ ๑๒๐ ชีวิต) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ณ วัดหนองไผ่พิทยาราม ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

.

crพี่ชาติหนองไผ่