ข่าวรัฐสภา

ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการจัดมหกรรมผู้แสดงความสามารถ ณ รัฐสภา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานกรรมการฯ พร้อมด้วย นางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 21 เมษายน 2562 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการจัดมหกรรมผู้แสดงความสามารถ ณ รัฐสภา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานกรรมการฯ พร้อมด้วย นางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายอุเทน ชนะกุล ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย และนายเสฏฐวุฒิ ทัตสุระ ผู้จัดการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมแสดงความสามารถของคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดนครราชสีมา) เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานของผู้แสดงความสามารถ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน