Uncategorized

นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปล่อยพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำกว่า 500,000 ตัวลงแม่น้ำเจ้าพระยาวัดท่าการ้อง

นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปล่อยพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำกว่า 500,000 ตัวลงแม่น้ำเจ้าพระยาวัดท่าการ้อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ท่าน้ำวัดท่าการ้อง
เมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 20 กรกฎาคม 2561นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานนำข้าราชการ และประชาชน ร่วมปล่อยสัตว์น้ำกว่า 500,000 ตัวลงแม่น้ำเจ้าพระยาวัดท่าการ้อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ บริเวณท่าน้ำ วัดท่าการ้อง ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยาจ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งสำนักงานประมงจังหวัดฯ จัดขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมี เจ้าอาวาสวัดท่าการ้องและรองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา พร้อมหน่วยงานราชการ ประชาชนให้การต้อนรับด้าน นายประมวล มีแป้น ประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าว จะมีการปล่อยพันธุ์ปลา จำนวนกว่า 567,000 ตัว ลงในแม่น้ำเจ้าพระยาที่บริเวณท่าน้ำวัดท่าการ้องแห่งนี้ และกระจายไปปล่อยยังแหล่งน้ำอื่นๆของจังหวัดฯ ที่มีความเหมาะสม รวม 5 แห่ง โดยพันธุ์ปลาที่ปล่อยจะเป็นปลาพันธุ์ไทยน้ำจืด ประกอบด้วย ปลาตะเพียน ปลาหมอ ปลานิล ปลาสวาย และ ปลายี่สก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ สำนักงานประมงจังหวัดฯ ได้ร่วมกันจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้ขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ตลอดจนร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทรงมีพระราชดำริในการช่วยเหลือราษฎรที่ประสบความทุกข์ยาก ให้มีอาชีพและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ ซึ่งการจัดกิจกรรมปล่อยปลาในวันนี้ จะส่งผลให้เกิดการฟื้นฟูพันธุ์สัตว์น้ำจืดของไทย ทำให้พันธุ์ปลาและพันธุ์สัตว์น้ำอื่นๆ เกิดการแพร่ขยายพันธุ์ นำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรแหล่งน้ำ กลายเป็นแหล่งอาหารและสร้างรายได้เลี้ยงชีพให้กับประชาชนต่อไป
ภาพข่าว////สุนทร สอนแสนสุข////ผู้สื่อข่าวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา