Uncategorized

ผอ.กองช่างและทีมงาน ร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีประชาชนร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างหมู่บ้านเซ็นโทล ปิ่นเกล้า

21 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00น. นายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอบางกรวย มอบหมายให้ปลัดอำเภอ พร้อมด้วยสมาชิก อส. กำนันและทีมงานราชสีห์ ต.บางขนุน ปลัดเทศบาลเมืองบางกรวย ผอ.กองช่างและทีมงาน ร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีประชาชนร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างหมู่บ้านเซ็นโทล ปิ่นเกล้า ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ต.มหาสวัสดิ์ และ หมู่ที่ 7 ต.วัดชลอ มีการตอกเสาเข็มและทำงานในเวลากลางคืน ทำให้ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ข้างเคียงได้รับความเดือดร้อนรำคาญ และมีแรงงานต่างด้าวมีพฤติกรรมลักขโมยสิ่งของ ของชาวบ้านที่พักอาศัยในบริเวณนั้น ชุดตรวจสอบข้อเท็จจริงจึงได้เชิญผู้จัดการโครงการดังกล่าวมาพูดคุยเพื่อหาทางออกร่วมกันสรุปได้ดังนี้


1.โครงการจะปรับเวลาทำงานในระหว่าง 08.00 – 17.00 น.
2.โครงการจะกำชับให้ผู้รับเหมาซึ่งมีเพียงเจ้าเดียวกวดขันแรงงานทั้งหมดไม่ให้มีพฤติกรรมตามที่ประชาชนร้องเรียนทั้งหมด
3.ในส่วนของรถบรรทุกดินโครงการจะได้กำชับให้ผู้รับเหมาไม่ให้บรรทุกน้ำหนักเกิน มีผ้าใบปกคลุมมิดชิด และทำความสะอาดล้อก่อนออกจากโครงการทุกครั้ง
4.ตามข้อ 1 – 3 ชุดปฏิบัติการได้เชิญผู้จัดการโครงการมาทำบันทึกข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร ณ ที่ว่าการอำเภอบางกรวย ในวันพรุ่งนี้ (22 สิงหาคม 2561) เวลา 10.00 น.


สมัย นิกูลรัมย์ จ.นนทบุรี