Reporter&Thai Army ข่าวบันเทิงและกีฬา

“Smart Army FIT FEST ” แม่ทัพภาค 3 เปิดสนามกีฬาฟุตบอลหญ้าเทียม กองทัพภาคที่ 3 ชวนกำลังพลและครอบครัวมาออกกำลังกาย…… Firm!!!

“Smart Army FIT FEST ” แม่ทัพภาค 3 เปิดสนามกีฬาฟุตบอลหญ้าเทียม กองทัพภาคที่ 3 ชวนกำลังพลและครอบครัวมาออกกำลังกาย…… Firm!!!

พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานใน “พิธีเปิดสนามกีฬาฟุตบอลหญ้าเทียม กองทัพภาคที่ 3” ณ บริเวณข้างสระว่ายน้ำ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันพุธที่ 19 กันยายน 2561

 

ตามที่ ผู้บัญชาการทหารบก ได้มีนโยบาย ให้หน่วยทหาร สร้างความเข้มแข็งของชุมชนรอบค่ายฯ นั้น มณฑลทหารบกที่ 39 และ เทศบาลตำบลบ้านคลอง จึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน เพื่อห่างไกลยาเสพติด โดยได้จัดสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม(สนามฟุตซอล) ขนาดกว้าง 17 x 36 เมตร ในค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 916,996 บาท ปัจจุบันการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ได้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว สามารถเปิดให้ใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์

กองทัพภาคที่ 3 จึงได้จัด “พิธีเปิดสนามกีฬาฟุตบอลหญ้าเทียม กองทัพภาคที่ 3” ขึ้น เพื่อให้กำลังพล ครอบครัว บุตรหลาน และประชาชนชุมชนรอบค่าย ได้มีสถานที่ออกกำลังกาย และเล่นกีฬา เสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง รวมถึงได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข อีกทั้ง ยังเป็นการตอบรับนโยบายของรัฐบาล และผู้บัญชาการทหารบก เรื่องของการเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายของกำลังพล (Smart Man) โดยให้กำลังพลได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬาฟุตบอล บนสนามหญ้าเทียมที่ได้สร้างอย่างมาตรฐาน และปูด้วยหญ้าเทียมเกรดดีมีคุณภาพ นอกจากนี้ เป็นการส่งเสริมด้านการกีฬาของกองทัพภาคที่ 3 ในอนาคต ที่จะมีการส่งเสริมให้มีโรงเรียนฝึกสอนฟุตบอล โดยต้องการสร้างนักกีฬาอาชีพจากบุตรหลานของกำลังพล เยาวชนหรือประชาชน ให้มีทักษะในการเล่นกีฬาฟุตบอลที่ดี นำไปสู่นักกีฬาระดับประเทศต่อไป สำหรับสนามกีฬาฟุตบอลหญ้าเทียม กองทัพภาคที่ 3 นั้น ตั้งอยู่ในบริเวณศูนย์กีฬากองทัพภาคที่ 3 ซึ่งในพื้นที่ศูนย์กีฬา ประกอบด้วย สระว่ายน้ำ ห้องออกกำลังกาย ห้องโยคะ ลานเต้นแอโรบิค ทำให้กำลังพล ครอบครัว และประชาชน ได้มีทางเลือกในการออกกำลังกาย ที่หลากหลายรูปแบบมากขึ้น ซึ่งทำให้สามารถเลือกได้เหมาะสมกับสมรรถภาพทางร่างกาย และวัย โดยภายในพิธีเปิดฯ ได้มีการแข่งขันฟุตบอล คู่เปิดสนาม ระหว่าง ทีมอาวุโส กองพลทหารราบที่ 4 และ ทีมอาวุโส มณฑลทหารบกที่ 39

ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้ให้ความสำคัญด้านสุขภาพ ร่างกายของกำลังพลและครอบครัว ต้องการให้ครอบครัวของกำลังพลในทุกเพศ ทุกวัย ได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีร่างกายแข็งแรง จิตใจร่าเริงแจ่มใส เกิดความอบอุ่นในครอบครัว ตลอดจนเสริมสร้างสมรรถภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น เมื่อสุขภาพร่างกายและจิตใจดี การปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ย่อมมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ อย่างแน่นอน