Reporter&Thai Army

ร้อย.รส.ที่ ๑ (ส.พัน.๔ พล.ร.๔) ร่วมกับนายอำเภอวัดโบสถ์, ปลัดอาวุโส อ.วัดโบสถ์, นายก อบต. ทุกตำบล, หน.ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านในพื้นที่ ให้การต้อนรับ นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ที่ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบบ้านโครงการ “บ้านรัฐร่วมราษฎร์ กาชาดร่วมใจ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี” ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อ ๒๑๑๐๓๐ ก.ย.๖๑ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พ.ล. โดย ร้อย.รส.ที่ ๑ (ส.พัน.๔ พล.ร.๔) ร่วมกับนายอำเภอวัดโบสถ์, ปลัดอาวุโส อ.วัดโบสถ์, นายก อบต. ทุกตำบล, หน.ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านในพื้นที่ ให้การต้อนรับ นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ที่ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบบ้านโครงการ “บ้านรัฐร่วมราษฎร์ กาชาดร่วมใจ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี” ประจำปี ๒๕๖๑ ให้แก่นางบุญธรรม นุชท่าโพธิ์ และครอบครัว บ้านเลขที่ ๑๐/๖๖ หมู่ ๙ ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จว.พ.ล. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒๐๐ คน