ข่าวรัฐสภา

ห้องประชุมเทศบาลเขตรอุดมศักดิ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี คณะอนุกรรมาธิการกิจการเด็กและเยาวชน ในคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี

วันที่ 21 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมเทศบาลเขตรอุดมศักดิ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี คณะอนุกรรมาธิการกิจการเด็กและเยาวชน ในคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะกรรมการโครงการส่งเสริมคุณธรรมและวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน ร่วมกับมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ นำโดย พลเรือเอก นริส ปทุมสุวรรณ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมาธิการ ศึกษาดูงานและติดตามการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอและตำบล

การดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนระดับต่าง ๆ ของจังหวัดชลบรี และรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการและการแสดงของเด็กและเยาชนในพื้นที่ โดยมี ผู้บริหารของเทศบาล หัวหน้าบ้านพักเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด ให้การต้อนรับ

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน