Uncategorized ข่าว เพชรบูรณ์

ผู้บริหารโรงเรียนกุลดิศฯกล่าวขอบคุณสมาชิกเครือข่าย ร.ร.เอกชนภาคเหนือ

ผู้บริหารโรงเรียนกุลดิศฯกล่าวขอบคุณสมาชิกเครือข่าย ร.ร.เอกชนภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2562 ดร.บัณฑิต ครุฑางคะ ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ และประธานเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชนภาคเหนือ พร้อมคณะกรรมการเครือข่ายฯจัดประชุม “วันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ” โดยมี ผศ.ดร.ศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคม ปส.กช. เป็นประธานเปิดการประชุม มีสมาชิกเครือข่ายภาคเหนือเข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ หลักสี่ กรุงเทพฯ
หลังจากนั้น ดร.บัณฑิต ครุฑางคะ ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการโรงเรียนกุลดิศฯประธานเครือข่ายฯ ในฐานะเป็นอุปนายกสมาคม ปส.กช.ได้ดำเนินการประชุมต่อจนเสร็จสิ้นการประชุม และในโอกาศนี้ ดร.บัณฑิต ครุฑางคะได้กล่าวขอบคุณ พี่น้องสมาชิกเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชนภาคเหนือทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับเครือข่ายฯในการประชุมการจัดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ซึ่งปีนี้จังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ

ข่าว – ศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ์ // เพชรบูรณ์