Reporter&Thai Army

ชป.กร.ขุนอาสา 318 หน่วย ร.17 พัน.3 ร่วมกับมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง, สมาคมจีนต่างๆ, หนังสือพิมพ์จีนรายวัน, มูลนิธิสาธารณะกุศลสงเคราะห์เชียงราย,ฝ่ายปกครอง อ.แม่สรวย,ปภ.จว.ช.ร.แจกจ่ายผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับราษฎร

เมื่อ 20 พ.ย.61 ชป.กร.ขุนอาสา 318 หน่วย ร.17 พัน.3 ร่วมกับมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง, สมาคมจีนต่างๆ, หนังสือพิมพ์จีนรายวัน, มูลนิธิสาธารณะกุศลสงเคราะห์เชียงราย,ฝ่ายปกครอง อ.แม่สรวย,ปภ.จว.ช.ร.แจกจ่ายผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับราษฎร บ.แม่ยางมิ้น ม.4, บ.พญากองดี ม.6, บ.อายิโก๊ะ ม.9 บ.ใหม่แม่ยางมิ้น ม.11 ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จำนวน 350 ชุด ณ ลานกีฬา บ.แม่ยางมิ้น ม.4 ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จว.เชียงราย ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย