Reporter&Thai Army

“ทหารใส่ใจ ห่วงใยประชาชน..แจกจ่ายน้ำเพื่อผู้ประสบภัยแล้ง‼️ ” ??‍♂

“ทหารใส่ใจ ห่วงใยประชาชน..แจกจ่ายน้ำเพื่อผู้ประสบภัยแล้ง‼️ ” ??‍♂

✅ พี่ๆทหาร จากกองทัพภาคที่ 3 ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ร่วมกับฝ่ายปกครอง ผู้นำท้องถิ่น และจิตอาสา นำรถบรรทุกน้ำดำเนินการแจกจ่ายให้กับประชาชน ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง เพื่อใช้สำหรับอุปโภค บริโภค ?

? ทั้งนี้เป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก ?

#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส ?⚙️⛓