Reporter&Thai Army

“เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน…ครอบครัวกองทัพบก”

“เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน…ครอบครัวกองทัพบก”

กำลังพลจาก หน่วยฝึกทหารใหม่ กรมรบพิเศษที่ 4 และ ทหารใหม่ ผลัดที่ 2/61 ได้ร่วมแรงร่วมใจกันเข้าช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านให้กับ พลทหาร สะท้าน ทบอุด ตามโครงการ “ เพื่อนช่วยเพื่อน “ เนื่องจากบ้านที่อยู่อาศัยในพื้นที่ หมู่ที่ 10 ต.หนองทอง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร นั้นทรุดโทรม และมีบิดาเป็นผู้พิการอาศัยอยู่ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ด้านที่อยู่อาศัยให้กับน้องทหารใหม่ และยังทำให้บิดามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอีกด้วย

 

#ครอบครัวกองทัพบก #ค่ายสฤษดิ์เสนา