มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๒ (ร.๔ พัน.๒) อ.ห้วยคต จว.อ.น. ร่วมกับ ธกส.ห้วยคตทุ่งนา , ผญบ.และชาวบ้านในพื้นที่ ม.๔ บ้านหนองลัน ต.สุขฤทัยฯ ร่วมกันจัดทำฝายขนาดกลาง ณ คลองหนองลันทุ่งสาลี


เมื่อ ๑๘๑๓๐๐ ธ.ค.๖๑ มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๒ (ร.๔ พัน.๒) อ.ห้วยคต จว.อ.น. ร่วมกับ ธกส.ห้วยคตทุ่งนา , ผญบ.และชาวบ้านในพื้นที่ ม.๔ บ้านหนองลัน ต.สุขฤทัยฯ ร่วมกันจัดทำฝายขนาดกลาง ณ คลองหนองลันทุ่งสาลี โดยได้รับงบประมาณจาก ธกส.จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุในการทำฝายชะลอน้ำ โดยใช้แรงงานในพื้นที่ช่วยกันดำเนินการ ในการทำฝายกักเก็บน้ำเป็นการสร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าและประชาชนได้ใช้น้ำในการเกษตรร่วมกันกว่า ๓ หมู่บ้าน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย