Reporter&Thai Army

มว.รส.ที่ ๒ ร้อย.รส.ที่ ๑ กกล.รส.จว.ต.ก.(อ.เมืองตาก) พ.อ.สุรจิตร สุขีเมฆ รอง ผบ.มทบ.๓๑๐ พร้อมด้วย พ.ท.บุญพบ ศรีวิชัยมา หน.ชป.อ.เมืองตาก ร่วมกับ ผวจ.ต.ก., หน.ส่วนราชการ, จิตอาสา๙๐๔, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ต.โป่งแดง ร่วมให้การต้อนรับ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เมื่อ ๘ มี.ค. ๖๒ เวลา ๐๙๐๐
มว.รส.ที่ ๒ ร้อย.รส.ที่ ๑ กกล.รส.จว.ต.ก.(อ.เมืองตาก)
พ.อ.สุรจิตร สุขีเมฆ รอง ผบ.มทบ.๓๑๐ พร้อมด้วย พ.ท.บุญพบ ศรีวิชัยมา หน.ชป.อ.เมืองตาก ร่วมกับ ผวจ.ต.ก., หน.ส่วนราชการ, จิตอาสา๙๐๔, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ต.โป่งแดง ร่วมให้การต้อนรับ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาศที่เดินทางมาตรวจราชการพบปะประชาชน และรับฟังผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชาลุ่มน้ำปิง ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ บ้านโป่งแดง อ.เมืองตาก จว.ต.ก.