Reporter&Thai Army

พ.อ.เพิ่มศักดิ์ ประเสริฐศรี ผบ.กกล.รส.จว.อ.น. ร่วมกับ หน.ส่วนราชการ และ ผู้นำท้องถิ่น / ผู้นำหมู่บ้าน ร่วมมอบสิ่งของช่วยเหลือ ถุงยังชีพ ผ้าห่ม เครื่องอุปโภค / บริโภค และเงินช่วยเหลือ ให้กับ น.ส.วัชรี รักสวิท

เมื่อ ๐๘๑๑๓๐ มี.ค. ๖๒ พ.อ.เพิ่มศักดิ์ ประเสริฐศรี ผบ.กกล.รส.จว.อ.น. ร่วมกับ หน.ส่วนราชการ และ ผู้นำท้องถิ่น / ผู้นำหมู่บ้าน ร่วมมอบสิ่งของช่วยเหลือ ถุงยังชีพ ผ้าห่ม เครื่องอุปโภค / บริโภค และเงินช่วยเหลือ ให้กับ น.ส.วัชรี รักสวิท อายุ ๔๑ ปี บ้านเลขที่ ๒๐ ม.๒ ต.หนองไผ่แบน อ.เมือง จว.อ.น. ซึ่งเป็นบ้านที่ถูกเพลิงไหม้ เมื่อ ๐๕๒๐๒๐ มี.ค. ๖๒ ที่ผ่านมา เสียหายทั้งหลัง ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ซึ่งบ้านหลังดังกล่าวอยู่ในระหว่างการรื้อถอน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินการก่อสร้างใหม่ โดยมี นาย ณรงค์ รักร้อย ผวจ.อ.น. เป็นประธานในการมอบสิ่งของช่วยเหลือฯ มีผู้เข้าร่วมฯ จำนวน ๓๐ คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

https://youtu.be/Bjx92cKF8og