Reporter&Thai Army

บก.ควบคุม กกล.รส. จว.พ.จ. โดย ชป.อ.บึงนาราง ลงพื้นที่ฝึกอบรมขยายผลการสร้างถังบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนให้แก่ผู้นำชุมชน และ อสม.

เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 62 เวลา 0930 บก.ควบคุม กกล.รส. จว.พ.จ. โดย ชป.อ.บึงนาราง ลงพื้นที่ฝึกอบรมขยายผลการสร้างถังบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนให้แก่ผู้นำชุมชน และ อสม. ในพื้นที่ ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จว.พ.จ. ณ ศาลาการเปรียญวัดทุ่งทอง บ.ทุ่งทอง ม.3 ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จว.พ.จ. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 60 คน ประชาชนมีความสนใจเป็นอย่างดี

https://youtu.be/X-ra2bby9I4

https://youtu.be/bdGc_bptauA